Cheviots Autumn No1
Cheviots Autumn No1 (oil) 100x70 cm